DossierViewer

Patientdossier delen met andere zorgverleners in de keten?

DossierViewer is een webapplicatie waarmee een huisarts het patiëntdossier, van patiënten die deelnemen in een ketenzorg programma, kan delen met andere zorgverleners in diezelfde keten.

Alleen dossiers van patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma EN die daarvoor toestemming hebben gegeven worden gedeeld. De dossier informatie wordt real-time gedeeld.

Op deze manier kan het HIS leidend zijn voor de dossiervoering van de patient zodat er één centrale plaats is waar het medische dossier van de patiënt wordt bijgehouden. Dit voorkomt versnippering van informatie en één integraal beeld wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.

Naast de mogelijkheid van inzage in het patiëntdossier, kunnen zorgverleners berichten aan elkaar versturen voor rapportage. Deze berichten kunnen eventueel in het patiëntdossier worden opgenomen door deze berichten als edifact naar de huisarts te sturen.De huisarts kan deze in zijn HIS inlezen, waarmee ze via deze weg weer beschikbaar komen voor de zorgverleners.

DossierViewer is geschikt voor Promedico VDF en kan desgewenst aan een ander HIS worden gekoppeld.