Insider

Insider Praktijk is een product waarmee de huisarts inzicht kan krijgen in zijn zorgprocessen, de kwaliteit van de geleverde (farmaceutische) zorg en in de bereikte resultaten. In de toekomst is het mogelijk met Insider inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. www.insidersoftware.nl

Binnen Insider Praktijk kunnen voorgedefinieerde query's en dashboards worden uitgevoerd en getoond. Deze query's en dashboards kunnen tegen betaling worden verkregen via de Insider website. Er wordt een standaardserie query's t.b.v. kwartaalrapportages van de DBC's meegeleverd. De HIS leverancier heeft de mogelijkheid zelf query's en/of dashboards voor te stellen. Deze query's en dashboards worden, na beoordeling en accordering, door Magistro ontwikkeld en via de Insider website gedistribueerd.

Ook de firma Proficio His support heeft Insider trainingen al opgenomen in het portfolio, zie www.his-support.nl.