Visie

Magistro voorziet een toenemende vraag naar integratie-, communicatie- en declaratieproducten. Naast het gebruiksgemak en het voorkomen van fouten en miscommunicatie voorzien wij dat integratieoplossingen een verplichtend karakter zullen krijgen. Een ontwikkeling waarop Magistro vooruit wenst te lopen. MagistroConnect is daarom zo ontwikkeld en in te richten, dat het breed inzetbaar en voor vele doeleinden geschikt is. Uiteraard kunnen wij MagistroConnect  aanpassen aan specifieke
klantwensen.

De ontwikkelingen in de ketenzorg volgen wij op de voet. Diverse opdrachtgevers zijn afnemers van Magistro Connect  om knelpunten in de ketenzorg software matig te kunnen afhandelen.