Magistro

Magistro is in de zorgmarkt dé partij die haar focus heeft gelegd op het oplossen van integratieproblematiek. Door de wildgroei aan applicaties in zowel eerste- als tweedelijns zorg is er grote behoefte aan uitwisseling van gegevens onderling en waar mogelijk aan integrale oplossingen.

Sinds de oprichting in 2004 ontwikkelde Magistro breed inzetbare communicatie, declaratie  en integratie software. De software is ondergebracht in een productlijn: MagistroConnect.

Magistro biedt met MagistroConnect o.a. de mogelijkheid aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen in het kader van de communicatie in de zorg. Facilitering van vertalingen en het genereren van de juiste bestanden in het kader van (DBC) declaraties in het zorgproces.
De integratie met het door het ministerie van VWS ontwikkelde Landelijk Schakel Punt is dan ook één van de oplossingen die Magistro aanbiedt.

Magistro is specialist in het ontwikkelen van innovatieve en hoogwaardige software. Complexe webapplicaties, het liefst in combinatie met software-integraties, zijn de ultieme uitdaging voor de software engineers van Magistro.

Magistro biedt deze diensten hoofdzakelijk aan aan bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg of in haar periferie. Daarmee begeeft Magistro zich op het snijvlak van IT en gezondheidszorg.

Het zenuwcentrum van Magistro is het kantoor te Culemborg, gelegen op een strategische plek nabij de A2.